Weten waar Product Management over gaat?

Vanmiddag heb ik een hele belangrijke post gelezen en niet alleen vanwege de inhoud maar een post die precies laat zien wat de impact kan zijn van goed (de schrijver) en slecht (RIM) Product Management.

De titel: Whats really wrong with BlackBerry?

Een zeer interessant artikel dat beschrijft waarom, ondanks de cijfers, RIM zich toch zorgen moet gaan maken wil het over een aantal jaren nog bestaan.

Deze post laat de essentie van Product Management zien en dat wil ik graag toelichten.

Lees “Weten waar Product Management over gaat?” verder

Missie en visie. Zo simpel…toch?

Zeg ik nu echt wat raars? Nee toch mag ik hopen. Toch zie ik nog veel bedrijven waar ik de missie en visie niet zie of kan opmaken terwijl dat toch echt de basis is voor een juist beleid. Je passie maakt dat je keihard aan je missie werkt vanuit de visie die je definieert. Niet alleen is het belangrijk om naar buiten toe uit te stralen wat je wilt bereiken maar ook naar je medewerkers toe is het essentieel. Het uitspreken van je visie maakt dat medewerkers blijven geloven in die visie en samen keihard aan de slag gaan om de missie goed te volbrengen.

Nog even voor de zekerheid.

Definitie visie: De visie van de organisatie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? Het is het idee dat een bedrijf heeft over de ontwikkelingen in haar branche en welke kant directie en medewerkers willen dat het opgaat.

De visie is een doel dat je naarstreeft. Bijvoorbeeld; NASA had ooit als visie dat er iemand de maan zou betreden.

Definitie missie: De missie zegt wat de organisatie wil zijn of ‘waar we voor gaan’.

Helaas vaak verwoord in wollige taal. Bijvoorbeeld; Bayer wil met zijn producten en diensten voor het welzijn van de mens werken en bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven.

Een goede post met veel meer info staat op Managementsite.nl. En nou snel aan de slag!

Alles wijkt voor kwaliteit. Zelfs feedback van gebruikers.

Mijn loopbaan heeft tot nu toe in het teken gestaan van het verhogen van de kwaliteit van de IT dienstverlener naar de eindgebruiker toe. Nog steeds sta ik achter dit principe omdat ik vind dat goed niet goed genoeg meer is. Toch wil ik een nuancering aanbrengen in dit gedachtegoed.

Sinds dat er software ontwikkelt wordt hebben mensen gezocht naar methoden / tools / kennis om de IT dienstverlening naar een hoger plan te brengen. Dat betekent dat in elke fase van de OTAP straat er gewerkt moet worden aan deze kwaliteit. OTAP staat voor Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie. Dit zijn de vier fasen waar een IT dienst of product eigenlijk altijd doorheen zou moeten. Als je het abstract bekijkt gebeurd dit ook altijd. Mensen ontwikkelen software, dit wordt getest, de opdrachtgever accepteert en het heeft productie status.

Lees “Alles wijkt voor kwaliteit. Zelfs feedback van gebruikers.” verder