Alles wijkt voor kwaliteit. Zelfs feedback van gebruikers.

Mijn loopbaan heeft tot nu toe in het teken gestaan van het verhogen van de kwaliteit van de IT dienstverlener naar de eindgebruiker toe. Nog steeds sta ik achter dit principe omdat ik vind dat goed niet goed genoeg meer is. Toch wil ik een nuancering aanbrengen in dit gedachtegoed.

Sinds dat er software ontwikkelt wordt hebben mensen gezocht naar methoden / tools / kennis om de IT dienstverlening naar een hoger plan te brengen. Dat betekent dat in elke fase van de OTAP straat er gewerkt moet worden aan deze kwaliteit. OTAP staat voor Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie. Dit zijn de vier fasen waar een IT dienst of product eigenlijk altijd doorheen zou moeten. Als je het abstract bekijkt gebeurd dit ook altijd. Mensen ontwikkelen software, dit wordt getest, de opdrachtgever accepteert en het heeft productie status.

Lees “Alles wijkt voor kwaliteit. Zelfs feedback van gebruikers.” verder