Over Launchers

Launchers.nl is een plek voor startende ondernemers, ondernemende medewerkers en iedereen die geïnteresseerd is in het ondernemerschap. Dit blog was initieel bedoelt als plek voor Product Delivery Managers. Sinds ik mijn focus verlegd heb en sinds 1 april 2011 gestart ben als eigen ondernemer wil ik dit breder gaan trekken.

Al mijn ervaringen die ik opdoe, alles wat te maken heeft met ondernemerschap moet een plekje krijgen. Ik ben hier niet uniek in, wie is dat nog wel?, maar ik hoop hier later met veel plezier op terug te kunnen kijken. Daarnaast hoop ik dat de mensen die op dezelfde weg zijn samen met mij en mijn informatie verder kunnen komen.

Waar zal ik over gaan schrijven? Alles over mijn eigen onderneming; het nieuwe werken, tooling, financiering, netwerken, business models etc. Daarnaast zal ik bloggen over start-ups waar ik enthousiast van word. Ook zal ik gaan schrijven over de start-ups die ik vanuit Launchers.nl zal starten en over mijn bedrijf Blue Factory Internet. Al met al genoeg onderwerpen.

Al met al hoop ik dat Launchers.nl een leuke plek wordt voor ondernemers en ondernemende mensen. Laten we met elkaar er een mooie toekomst van maken!