Het succes van een community is eindig. Of niet?

De afgelopen tijd is mij meerdere malen gevraagd om na te denken over een ecosysteem voor B2B bedrijven. Hoe kunnen we onze kennis op een dergelijke manier neerzetten zodat onze medewerkers als experts worden beschouwd? Dit vanuit het oogpunt dat de medewerkers van veel van deze bedrijven kennis hebben opgebouwd dat een antwoordt geeft op vragen waar hun klanten mee zitten.

Voor veel van deze bedrijven is het investeren in een dergelijk platform geen alledaagse bezigheid en ze willen ook dat een dergelijk investering voor de komende jaren meegaat. Vanuit mijn kennis met dit blog en ook met Bijgespijkerd ben ik in staat om een goed strategisch advies te geven van waaruit een beargumenteerde keuze gemaakt kan worden. Toch heb ik moeite met de vraag; hoe maken we een dergelijk ecosysteem succesvol voor volgend jaar maar ook voor over 5 jaar.

In een dergelijk traject zit een aantal hobbels die niets te maken hebben met techniek of een idee. Nee deze hobbels hebben alles te maken met het enthousiasme waarmee een dergelijke organisatie een traject ingaat.

De eerste hobbel is het verkrijgen van voldoende data om een ecosysteem aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Hiervoor moeten de mouwen opgestroopt worden en content gemaakt worden. Hier zijn enthousiaste medewerkers voor nodig die graag willen helpen om voor hun bedrijf dit systeem tot een succes te maken. Vaak helpt het als zij zichzelf kunnen profileren zodat het hun ook helpt in hun loopbaan. What is in it for me? Leiderschap is ook zeer belangrijk bij deze hobbel. Iemand die de kar trekt, veel tijd en energie steekt in het verkrijgen van data door zeer goede content aan te leveren. Andere mensen in het bedrijf zullen hierdoor enthousiast raken en zich bij de groep gaan aansluiten. Zo vormt zich een tribe!

Dit succes krijgt een hoogtepunt en dan komt hobbel 2. Het aantal data zal afnemen, schrijvers zullen afhaken en er lijkt zich een onomkeerbare neergang af te tekenen. Dit is een nog zwaardere hobbel dan de eerste. Misschien komt het doordat de schrijvers er niet genoeg voor terugkrijgen? Zal het komen doordat de leider zich niet genoeg manifesteert? Is het de tijd waarin je gestart bent? Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog geen definitief antwoord heb. Het zijn waarschijnlijk een combinatie van factoren en het zal niet niet bij iedereen dezelfde oorzaak hebben.

Een aantal zaken die ik verdenk:

1. What’s in it for me? Een ecosysteem wordt gestart uit passie voor een bepaald onderwerp vaak door 1 persoon. Meer en meer mensen met dezelfde interesse sluiten zich aan maar je weet niet of ze dezelfde passie hebben. Deze mensen verwachten op de lange termijn een soort terugbetaling. Dit hoeft geen geld te zijn maar meer personal branding. Een groter netwerk.

2. De combinatie online en offline. Het succes van een online ecosysteem hangt sterk samen met de mogelijkheid om elkaar offline te ontmoeten. Offline leert de mensen uit de tribe kennen, enthousiasmeert en geeft energie om verder te gaan. Het blijven organiseren van offline events en daarom volgens mij key! Ook hier komt mijn eerste punt weer terug, een manier om te profileren.

Hoe kun je deze zaken nu succesvol tackelen? Hoe doen de grote jongens dit? Ik ga verder op onderzoek uit en hoop dat jullie je ervaringen willen delen mbt dergelijke ecosystemen. Hoe kan het zijn dat jullie zo succesvol zijn of waar is het bij jullie misgegaan?

Auteur: Coen Meerbeek

Ondernemer in IT/App monitoring en Business Analytics | XBox Gamer | Fan van alles Gouden Eeuw | Basketbal voor het leven!

Geef een reactie