Alles wijkt voor kwaliteit. Zelfs feedback van gebruikers.

Mijn loopbaan heeft tot nu toe in het teken gestaan van het verhogen van de kwaliteit van de IT dienstverlener naar de eindgebruiker toe. Nog steeds sta ik achter dit principe omdat ik vind dat goed niet goed genoeg meer is. Toch wil ik een nuancering aanbrengen in dit gedachtegoed.

Sinds dat er software ontwikkelt wordt hebben mensen gezocht naar methoden / tools / kennis om de IT dienstverlening naar een hoger plan te brengen. Dat betekent dat in elke fase van de OTAP straat er gewerkt moet worden aan deze kwaliteit. OTAP staat voor Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie. Dit zijn de vier fasen waar een IT dienst of product eigenlijk altijd doorheen zou moeten. Als je het abstract bekijkt gebeurd dit ook altijd. Mensen ontwikkelen software, dit wordt getest, de opdrachtgever accepteert en het heeft productie status.

In de loop der jaren zijn er veel methodieken ontwikkelt om de kwaliteit in elke fase te verhogen. Zo is er het welbekende TMap voor functioneel testen. Zijn er tools ontwikkelt om kwaliteit te meten, bijvoorbeeld End User Monitoring voor monitoring in productie. Hierover later meer. De overgang van de ene naar de andere fase is een meetpunt en dus moet er gewerkt worden naar een dergelijk meetpunt toe. Vaak zijn er acceptatiecriteria opgesteld voor een overgang van de huidige naar de volgende fase.

De nuancering die ik wil aanbrengen is dat de acceptatiecriteria er vaak voor zorgen dat de bouwers van de dienst of het product vaak blind staren op deze criteria. Dit heeft tot het gevolg dat het product of de dienst vaak nooit snel gebruikt gaan worden en dat de time-2-market ook langer wordt. Ik pleit, en velen met mij, om snel een vaak door deze fasen te itereren om zo eerder, sneller en goedkoper in te kunnen op wijzigingen die de gebruiker wenst.
Is het ooit voorgekomen dat een gebruiker tijdens het defineren van de wens al 100% wist wat hij wilde? Ik ben het nog niet tegengekomen.

Conclusie; zorg dat je goed test. Werkt het functioneel zoals bedoelt? Is het snel genoeg? Kan het de gebruikersaantallen aan? Probeer echter niet het ultieme product te leveren de eerste keer maar zet het product snel in de markt en maak meer iteraties. Ik las toevallig afgelopen week een artikel die pleitte voor het afschaffen van versienummers. Lijkt me in het licht van dit artikel geen slechte zaak!

Auteur: Coen Meerbeek

Ondernemer in IT/App monitoring en Business Analytics | XBox Gamer | Fan van alles Gouden Eeuw | Basketbal voor het leven!

Geef een reactie